ห้องเกียรตินาวี และศรีนาวา

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส จัดงานพิธีต่างๆ 

 

รายละเอียด และส่วนลด ต่างๆ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด 

02-475-5415

02-475-5303 

062-798-9993

 

มุทิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการพยาบาลสี่เหล่า

งานฉลองมงคลสมรส วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเกียรตินาวี-ศรีนาวา