ห้องเกียรตินาวี และศรีนาวา

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส จัดงานพิธีต่างๆ 

 

รายละเอียด และส่วนลด ต่างๆ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด 

02 475 5411

090 531 3481

 

ฉลองมงคลสมรส ณ ห้องเกียรตินาวี-ศรีนาวา ชั้น 3 ราชนาวีสโมสร วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563

งานฉลองมงคลสมรส ณ ห้องเกียรตินาวี - ศรีนาวา ราชนาวีสโมสร 21 ธันวาคม 2562

งานฉลองมงคลสมรส ณ ห้องเกียรตินาวี - ศรีนาวา ราชนาวีสโมสร 9 พฤศจิกายน 2562

งานฉลองมงคลสมรส ณ ห้องเกียรตินาวี - ศรีนาวา ราชนาวีสโมสร 23 พฤศจิกายน 2562

มุทิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการพยาบาลสี่เหล่า

งานฉลองมงคลสมรส วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเกียรตินาวี-ศรีนาวา