กิจการราชนาวีสโมสร

เลขที่ 77 ถ.มหาราข แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน

02 475 4355

02 222 0192

จองห้องจัดเลี้ยง

02 475 5411

02 475 5534

จองห้องสินธูทัศนา 2

02 475 5588

แผนที่