ผู้บริหาร กิจการราชนาวีสโมสร


พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์
ผู้จัดการ


นาวาเอก นฤทธิ์ สินธวรัตน์
รองผู้จัดการ 1

นาวาเอก ยงยุทธ พูพะเนียด
รองผู้จัดการ 2