พิธีหมั้น วันที่ 27 ก.ย.62 ณ ห้องสินธูทัศนา 3

ห้องสินธูทัศนา 2

มุทิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการพยาบาลสี่เหล่า

งานแต่ง วันที่ 10 ส.ค.62

งานฉลองมงคลสมรส วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเกียรตินาวี-ศรีนาวา

พิธีหมั้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2562